VR色情在线

VR色情在线

一说∶阳气下陷阴分,而生热也。主治风寒湿痹,历节疼痛,除四肢厥气,膝痛。

肉∶味酸,平,主益气强志。被霜后食之,令阴不强。

猪悬蹄∶主治五痔,伏热在肠,肠痈内蚀。又有山龙桃,其人不堪用,世用桃仁作酪乃言冷。

形似菖蒲而柔润,叶至难死,掘出随生,须枯燥乃止。《博物志》云∶九真有一种草似百部,但长大尔。

生汝南山谷及田野。治伤寒,温疫,头痛,寒热,诸毒瓦斯。

乳制滋润回枯,助生阴血;蜜制甘缓难化,增益元阳。生太山平泽,九月采。

Leave a Reply